Program Adaptacyjny dla klas 1 i 4

03.01.2024

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia integracyjne z dziećmi klas 1, aby uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, byli akceptowani, a także mieli szacunek dla nauczycieli i kolegów. W ramach zajęć dzieci poznają szkołę, uczą się zasad korzystania ze sprzętu szkolnego. Zwracamy uwagę na aktywne włączanie pierwszaków w życie szkoły i klasy, uczymy dzieci odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcamy do nawiązywania nowych przyjaźni. Najważniejszym zadaniem pedagoga w klasie 4 jest pomoc uczniom na progu nowego etapu kształcenia. Zajęcia w formie pogadanek, realizowane są są cyklicznie co dwa tygodnie, od września do końca listopada. Poruszane zagadnienia: nowi nauczyciele, jak być dobrym zespołem, jak sobie radzić ze stresem, jak pokonać trudności w nauce, jak planować czas nauki, zabawy i wypoczynku. Obserwowane w szkole efekty zajęć: uczniowie chętnie zadają dużo pytań, mają pozytywne nastawienie do nauki różnych przedmiotach, nie boją się zmian związanych z przejściem od pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego.