Libratus.

Nasza szkoła przeprowadza egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów przebywających za granicami kraju w ramach projektu edukacyjnego Libratus. Jest on skierowany dla uczniów z rodzin przebywających na stałe poza krajem, którzy chcą realizować polską podstawę programową, ale również poznawać kulturę, tradycje i mieć stały kontakt z językiem.
Libratus

sensoplastyka.
sensoplastyka.

promujemy czytanie.

Wielka Liga Czytelników - projekt promujący czytelnictwo wśród społeczności szkolnej. Uczniowie czytają wybrane przez nauczyciela książki i rozwiązują testy, które zawierają pytania interdyscyplinarne (przyrodnicze, matematyczne, językowe) oraz sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na przestrzeni lat nasi uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursie WLC zdobywając tytuły mistrzów powiatu.

Wychowanie przez czytanie celem projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja "Cała Polska czyta dzieciom", ze wsparciem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W projekcie wzięła udział w roku szkolnym 2018/2019 klasa 5 pod opieką mgr Izabeli Pendziałek.

w świecie matematyki.

World Multiplication Table Day - co roku w pierwszy piątek października nasza szkoła bierze udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Święto jest okazją nie tylko do utrwalania mnożenia wśród najmłodszych uczniów, ale również do wspólnej zabawy i popularyzacji matematyki.

Święto Liczby Pi - 14 marca ŻOREK bierze udział w obchodach święta liczby pi. Nasi uczniowie poznają jej tajniki uczestnicząc w ciekawych zajęciach organizowanych przez matematyków z naszej szkoły oraz inicjatywach poza nią np. na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

sensoplastyka.
sensoplastyka.

Angielski jest Fun -tastyczny.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny którego celem jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania. (2023/2024)

zielona pracownia.

Pracownia przyrodnicza Laboratorium przyrody sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to jedna z 58 pracowni utworzonych w placówkach oświatowych województwa śląskiego w ramach projektu “Zielona pracownia 2020”. Nasza szkoła pozyskała z WFOŚiGW dwa granty w łącznej wysokości 37 500 zł.

Laboratorium Przyrody nawiązuje do otoczenia lasu oraz natury. W pracowni powstał ogród wertykalny, którego pielęgnacją zajmują się uczniowie pod okiem opiekuna. Sala wyposażona jest w nowoczesne pomoce tj. tablicę multimedialną, wizualizer, Einstein Tabet+2 z wbudowanymi czujnikami m.in. UV, światła wilgotności i inne. Odbywają się w niej lekcje przyrody, biologii i geografii w klasach 4-8 oraz koła przyrodnicze. To przestrzeń nowoczesna, w której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale też eksperymentują ucząc się wykorzystywać ją do praktycznego działania. Pracownia koresponduje z wartościami szkoły: nastawieniem na nauki ścisłe i kształtowaniem kompetencji kluczowych.

Content and Language Integrated Learning.
sensoplastyka.

aktywna tablica.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” otrzymaliśmy 14000 zł dofinansowania, natomiast finansowy wkład własny szkoły wyniósł 3500 zł. Dzięki temu za kwotę 17500 zł zakupiliśmy we wrześniu 2018 roku 6 projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych.

eTwinning.

ŻOREK wraz z innymi europejskimi szkołami realizuje międzynarodowe projekty online. Podczas realizacji zadań nasi uczniowie porozumiewają się z partnerami projektu w języku angielskim. Wykorzystujemy komputery, Internet, tworzymy filmy, prezentacje, korzystamy z różnych aplikacji i narzędzi TIK. Tematyka projektów jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Zealizowane projekty:
Young Scientists - rok szkolny 2014/2015
Sierpiński Carpet Project - rok szkolny 2015/2016
Protect our Species - rok szkolny 2018/2019

Content and Language Integrated Learning.
sensoplastyka.

Fundacja Szkoła z klasą.

Asy Internetu – Fundacja Szkoła z Klasą 2020/2021 Celem projektu było wzmacnianie w nastolatkach wartości, które pomogą im uniknąć zagrożeń w sieci. Składał się on z kilku etapów: szkolenie w Siemianowicach Śląskich (zapoznanie się z metodą Design Thinking i założeniami programu Asy Internetu), konferencja „Matematyka bez Granic” w Warszawie (podpatrzenie w jaki sposób wykorzystywana jest metoda Design Thinking w praktyce, na przykładzie doświadczeń innych szkół), udział w warsztatach z reżyserem teatralnym na temat pokazywania emocji w grze aktorskiej, opracowanie i realizacja wraz z uczniami kampanii społecznej promującej życzliwość i uważność w sieci pt. „It’s up to you”, nagranie profesjonalnego filmu, w którym uczniowie opowiadają o głównych założeniach projektu oraz projekcja filmu oraz udział uczniów w ogólnopolskiej Konferencji Asów Internetu (11.02.2021r.) zorganizowanej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Open PTech - Fundacja Szkoła z Klasą i IBM Polska Kampania społeczna promująca właściwe zachowania w sieci, której koordynatorkami są wicedyrektorki Izabela Pendziałek i Ilona Bielska-Papież.
Etapy projektu: przeprowadzenie badań sondażowych przez uczniów projektu w zakresie najpopularniejszej w naszej szkole aplikacji społecznościowej, podjęcie decyzji o tym, że skupimy się na aplikacji TikTok, warsztaty z ekspertem zajmującym się na co dzień wizerunkiem w sieci, nagranie krótkiego filmu z wykorzystaniem różnych technik przedstawiającego zainteresowania dzieci, nagranie profesjonalnego filmu instruktażowego przez młodzież dla młodzieży „TikTok-ujz głową”. (2021/2022)

#Superkoderzy.

Ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania.
Nasza szkoła realizuje ścieżkę “Odkrywcy świata”, w ramach której uczniowie pod czujnym okiem opiekunów będą badać zjawiska atmosferyczne i analizować pomiary poprzez kodowanie w języku Scratch. (2023/2024)

10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i cenna lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzięki wygranej w #Superkoderach szkoła otrzymała grant na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć oraz szkolenia dla nauczycieli. ŻOREK bierze udział w ścieżce “Dziennikarze Przyszłości”. Nowocześni młodzi dziennikarze tworzą interaktywne reportaże: zbierają materiał dźwiękowy, montują go i programują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej.

Otrzymaliśmy też grant na zakup robotów mBot oraz szkolenia dla nauczycieli. ŻOREK bierze udział w ścieżce Robomatematycy. Uczniowie klasy 6 pod czujnym okiem wicedyrektorek Ilony Bielskiej-Papież i Izabeli Pendziałek na zajęciach odbywających się raz w miesiącu tworzą grę matematyczną z użyciem robotów. Program rozpoczął się w roku szkolnym 2019/2020 i z uwagi na przerwę spowodowaną pandemią jest kontynuowany w roku szkolnym 2020/2021. (2019 - 2023)

Content and Language Integrated Learning.
sensoplastyka.

Destination Imagination.

Jest to program edukacyjny rozwijający kreatywność wśród dzieci i młodzieży, uczący pracy metodą projektu. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

ŻOREK wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 tworzy jedną drużynę pod nazwą Siedem kierunków wyobraźni zmagając się z zespołami z całej Polski w wyzwaniach programu. Naszym największym osiągnięciem jest zdobycie Nagrody Renesansu w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination w roku 2020.

mPotęga - mBank.

Z Banachem w Kawiarni Szkockiej. Dzięki grantowi fundacji mBanku w pracowni matematycznej powstał escape room inspirowany postacią Stefana Banacha, genialnego matematyka-samouka. Uczestnicy pokoju zabaw dzięki zaaranżowanej na tej cel przestrzeni przenoszą się do przedwojennego Lwowa i rozwiązując ukryte zagadki z użyciem lampy UV, kodów, tajemnych skrytek ćwiczą różne działy matematyczne i usprawniają umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w grupie. Organizatorkami projektu są wicedyrektorki, Izabela Pendziałek i Ilona Bielska-Papież. (2022/2023)

Content and Language Integrated Learning.
sensoplastyka.

historycznie.

Powstańcy ‘44 Pamiętamy. Celem tego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest: rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych, uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie, realizacja podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych. W wybranych klasach na lekcjach języka polskiego i historii realizowane są treści określone w regulaminie w oparciu o różnorodne metody TIK, metodę projektu i inne. (2023/2024)

BohaterON - misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. (2023/2024, 2022/2023)

Uniwersytet Dzieci.

Lekcje z klasą. Co roku chętnie bierzemy udział w interesujących projektach które te rozwijają nie tylko kompetencje społeczne i emocjonalne wśród dzieci i młodzieży, ale również postawę przedsiębiorczą i umiejętność współpracy przy projektach. Lekcje wzmacniają samoświadomość, kreatywne i innowacyjne myślenie, empatię, wrażliwość na różne obszary życia społecznego. Dzięki nim uczniowie uczą się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi.

Content and Language Integrated Learning.
sensoplastyka.

Szkoła Tolerancji.

Dzień Patrioty to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany w klasie IV. Jego celem jest przybliżenie uczniom wielokulturowej przeszłości Polski, pobudzenie ich do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju. Uczniowie klasy IV przygotowali Akademię z okazji Dnia Niepodległości, opracowali też materiały na zajęcia z edukacji międzykulturowej i etyki. (2018/2019)

Piękna nasza Polska cała.

Wymiana pocztówkowa ze szkołami z całej Polski, tworzenie mapy Polski z pocztówek z uczniami kl.5. (2023/2024)

Content and Language Integrated Learning.
Content and Language Integrated Learning.

Mega Misja.

Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Dzieci poprzez różne ciekawe zadania, wraz z Psotnikami uczą się jak być bezpiecznymi w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych technologii. Honorowym Ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke, autor popularnych książek dla dzieci. Za realizację kolejnych zajęć uczniowie otrzymują nagrody: tablety, gry, książki i inne materiały. (2020)

Content and Language Integrated Learning.

innowacje pedagogiczne.

"Młodzi detektywi na tropach historii" 2023/2024
Innowacja która polega na przeprowadzeniu raz w miesiącu lekcji historii związanej z jakąś tajemnicą lub zagadką. Ma na celu rozbudzenie wyobraźni, ćwiczenie dedukcji oraz zainteresowanie uczniów przeszłością.

"Kraina Teatru" 2023/2024 - innowacja Pedagogiczna dedykowana Grupie Teatralnej “Niemożliwi” to projekt zapewniający interaktywne podejście do teatru, rozwijające kreatywność i umiejętności artystyczne w harmonii z procesem edukacyjnym. Projekt umożliwia odkrywanie różnorodnych form teatralnych oraz budowania relacji społecznych poprzez wspólne tworzenie i wystawianie spektakli.

Z dysleksją na ty"- skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W ramach innowacji wykorzystujemy ćwiczenia logopedyczne, ortograficzne, doskonalące zmysły słuchu, wzroku, sprawność manualną. Celem zajęć jest wsparcie uczniów w osiąganiu sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz zapobieganie specyficznym trudnościom w nabywaniu przez nich umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Program Adaptacyjny dla klas 1 i 4.

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia integracyjne z dziećmi klas 1, aby uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, byli akceptowani, a także mieli szacunek dla nauczycieli i kolegów. W ramach zajęć dzieci poznają szkołę, uczą się zasad korzystania ze sprzętu szkolnego. Zwracamy uwagę na aktywne włączanie pierwszaków w życie szkoły i klasy, uczymy dzieci odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcamy do nawiązywania nowych przyjaźni. Najważniejszym zadaniem pedagoga w klasie 4 jest pomoc uczniom na progu nowego etapu kształcenia. Zajęcia w formie pogadanek, realizowane są są cyklicznie co dwa tygodnie, od września do końca listopada. Poruszane zagadnienia: nowi nauczyciele, jak być dobrym zespołem, jak sobie radzić ze stresem, jak pokonać trudności w nauce, jak planować czas nauki, zabawy i wypoczynku. Obserwowane w szkole efekty zajęć: uczniowie chętnie zadają dużo pytań, mają pozytywne nastawienie do nauki różnych przedmiotach, nie boją się zmian związanych z przejściem od pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego.

Content and Language Integrated Learning.