programowanie.

Zajęcia prowadzone są oddzielnie dla najmłodszych uczniów oraz klas 4-8. Zajęcia dla najmłodszych mają na celu wprowadzenie uczniów w świat myślenia algorytmicznego oraz przygotowanie do nauki programowania przy użyciu Scratcha. Podczas lekcji programowania dla starszych, które prowadzi Akademia Małego Inżyniera http://www.pszczyna.amionline.pl/., uczniowie uczą się programować w obrazkowym kodzie LUA, tworzą programy, w których wykopują diamenty, budują domy i walczą z potworami, poznają podstawy składni i podstawowych pojęć (pętle, warunki i zmienne). Zajęcia prowadzone zarówno w trybie offline (praca z podręcznikiem, wprowadzenie kluczowych zagadnień), jak i w świecie gry (mapy edukacyjne, gra na serwerze).

angielski.
robotyka.

robotyka.

Nauka programowania robotów z wykorzystaniem klocków Lego i komputerów/tabletów. Od roku szkolnego 2020/2021 zajęcia prowadzą dla nas Akademia Małego Inżyniera http://www.pszczyna.amionline.pl/. Celem zajęć jest projektowanie i budowa działających modeli, używanie oprogramowania do zdobywania informacji, wykorzystywanie sprzężenia zwrotnego w procesie programowania, praca z maszynami prostymi, przekładniami, dźwigniami, wielokrążkami, pomiar czasu i odległości, nauka operacji matematycznych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie; szacowanie; losowość, korzystanie ze zmiennych), rozwijanie kompetencji językowych (tworzenie narracji, pisanie, wyjaśnianie, interpretacja).

kolo przyrodnicze.

zajęcia organizowane dla uczniów klas 1-3, które są ciekawe świata. Podczas koła przyrodniczego dzieci aktywnie biorą udział w eksperymentach, poznają sylwetki naukowców i bezpośrednio obcują z przyrodą. Zajęcia prowadzone są na terenie szkolnego ogrodu, a także w naszym szkolnym Laboratorium Przyrody.

szachy.

To gra, która trenuje umiejętność logicznego myślenia, pamięć, koncentrację, spostrzegawczość i cierpliwość. Doceniając zalety tej królewskiej gry prowadzimy zajęcia dla uczniów od kl. 1, dostarczając im rozrywki i przygotowując do udziału w konkursach szachowych.

spotkania z matematyką.

To koła matematyczne dedykowane uczniom klas 2-3 oraz 4-6 i 7-8. Podopieczni pod okiem opiekuna poszerzają matematyczną wiedzę, poznają tajniki królowej nauk i przygotowują się do konkursów. Zajęcia są okazją do doskonalenia kompetencji matematycznych oraz pomagają dostrzegać prawidłowości matematyczne w otaczającym świecie.

sensoplastyka.

zajęcia przygotowujące do FCE, KET, PET.

Prowadzone przez egzaminatorkę egzaminów ustnych Cambridge zajęcia oswajają uczniów z formułą egzaminu i przygotowują do nich poprzez trenowanie niezbędnych umiejętności: reading, speaking, listening, writing.

zajęcia kształtujące kreatywność.

Zajęcia skierowane dla najmłodszych uczniów, których celem jest poprzez różne formy twórcze pobudzanie wyobraźni uczniów i wyzwalanie w nich kreatywności, pożądanej cechy i jednej z ważnych kompetencji przyszłości.

angielski.
robotyka.

grupa Teatralna “Niemożliwi”.

Szkolne koło teatralne, dedykowane zwłaszcza uczniom klas 1-4, ale również angażujące uczniów klas starszych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia poznają tajniki pracy aktora i formy teatralne. Przez cały rok, młodzi aktorzy pracują nad scenariuszami różnych przedstawień, które prezentują publiczności. Podczas zajęć teatralnych uczymy się ruchu scenicznego, pracy z mikrofonem, ćwiczymy dykcję i pamięć.

koło taneczne.

Grupy taneczne dedykowane zarówno młodszym uczniom (klasy 1-4) jak i starszym (5-8). Podopieczni pracują nad choreografiami, które uświetniają uroczystości szkolne, a także przygotowują się do Powiatowego Konkursu Tanecznego. Młodzi tancerze pracują nad swoją sylwetką, poprawiają koordynację ruchową, a także pamięć. Na zajęciach poznają różne techniki i style taneczne.

angielski.
robotyka.

koło wokalne.

Zajęcia te mają na celu rozbudzić radość z kontaktu z muzyką. Uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się głosem, kształtują słuch muzyczny oraz rozwijają wrażliwość intonacyjno-emisyjną.