plan zajęć.

harmonogram roku.

Rzpoczęcie zajęć

04.09.2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie zimowe

29.01.2024-11.02.2024

Zakończenie

21.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Przerwa

24.12.2023-01.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna

28.03.2024-02.04.2024

Wiosenna przerwa świateczna

Wakacje

22.06.2024-31.08.2024