#Superkoderzy 2022/2023

03.01.2024

10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i cenna lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzięki wygranej w #Superkoderach szkoła otrzymała grant na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć oraz szkolenia dla nauczycieli. ŻOREK bierze udział w ścieżce “Dziennikarze Przyszłości”. Nowocześni młodzi dziennikarze tworzą interaktywne reportaże: zbierają materiał dźwiękowy, montują go i programują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej.