Powstańcy ‘44 Pamiętamy 2023/2024

03.01.2024

Celem tego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest: rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych, uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie, realizacja podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych.W wybranych klasach na lekcjach języka polskiego i historii realizowane są treści określone w regulaminie w oparciu o różnorodne metody TIK, metodę projektu i inne.