Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest Fun -tastyczny” 2023/2024

03.01.2024

Jego celem jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.