Lekcje z klasą

03.01.2024

Co roku chętnie bierzemy udział w interesujących projektach Uniwersytetu Dzieci. Projekty te rozwijają nie tylko kompetencje społeczne i emocjonalne wśród dzieci i młodzieży, ale również postawę przedsiębiorczą i umiejętność współpracy przy projektach. Lekcje wzmacniają samoświadomość, kreatywne i innowacyjne myślenie, empatię, wrażliwość na różne obszary życia społecznego. Dzięki nim uczniowie uczą się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi.