Innowacja pedagogiczna “Z dysleksją na ty”

03.01.2024

Skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W ramach innowacji wykorzystujemy ćwiczenia logopedyczne, ortograficzne, doskonalące zmysły słuchu, wzroku, sprawność manualną. Celem zajęć jest wsparcie uczniów w osiąganiu sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz zapobieganie specyficznym trudnościom w nabywaniu przez nich umiejętności czytania, pisania i liczenia.