eTwinning

03.01.2024

ŻOREK wraz z innymi europejskimi szkołami realizuje międzynarodowe projekty online. Podczas realizacji zadań nasi uczniowie porozumiewają się z partnerami projektu w języku angielskim. Wykorzystujemy komputery, Internet, tworzymy filmy, prezentacje, korzystamy z różnych aplikacji i narzędzi TIK. Tematyka projektów jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Przykłady zrealizowanych projektów: Young Scientists – rok szkolny 2014/2015, Sierpiński Carpet Project – rok szkolny 2015/2016, Protect our Species – rok szkolny 2018/2019