Destination Imagination

03.01.2024

To program edukacyjny rozwijający kreatywność wśród dzieci i młodzieży, uczący pracy metodą projektu. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. ŻOREK wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 tworzy jedną drużynę pod nazwą “Siedem kierunków wyobraźni” zmagając się z zespołami z całej Polski w wyzwaniach programu. Naszym największym osiągnięciem jest zdobycie Nagrody Renesansu w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination w roku 2020.