Aktywna Tablica 2018

03.01.2024

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” otrzymaliśmy 14000 zł dofinansowania, natomiast finansowy wkład własny szkoły wyniósł 3500 zł. Dzięki temu za kwotę 17500 zł zakupiliśmy we wrześniu 2018 roku 6 projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych.