rozwój szkoły.

Wierzymy w słowa B. Gates’a, że “prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”. Dlatego nasza kadra nieustannie rozwija się, bierze udział w szkoleniach i konferencjach, co procentuje nowymi rozwiązaniami.

Dzięki temu nasi uczniowie mają szansę stać się częścią interesujących projektów, poszerzać swoją wiedzę i uczyć się zastosowania jej w praktyce. Nasi nauczyciele chętnie wprowadzają innowacje pedagogiczne i angażują uczniów w ciekawe projekty i inicjatywy.

projekty w których bierzemy udział.

Program Adaptacyjny dla klas 1 i 4

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia integracyjne z dziećmi klas 1, aby uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, byli akceptowani, a także mieli szacunek dla nauczycieli i kolegów. W ramach zajęć dzieci poznają szkołę, uczą się zasad korzystania ze sprzętu szkolnego. Zwracamy uwagę na aktywne włączanie pierwszaków w życie szkoły i klasy, uczymy dzieci odpowiedzialności za siebie […]
Zobacz więcej

Wychowanie przez czytanie 2018/2019

Celem projektu „Wychowanie przez czytanie” jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja „Cała Polska czyta dzieciom”, ze wsparciem Ministra Kultury i
Zobacz więcej

Szkoła Tolerancji 2018/2019

Szkoła Tolerancji – Dzień Patrioty to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany w klasie IV. Jego celem jest przybliżenie uczniom wielokulturowej przeszłości Polski, pobudzenie ich do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju. Uczniowie klasy IV przygotowali Akademię z okazji Dnia Niepodległości, opracowali też materiały na zajęcia z edukacji międzykulturowej […]
Zobacz więcej

Aktywna Tablica 2018

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” otrzymaliśmy 14000 zł dofinansowania, natomiast finansowy wkład własny szkoły wyniósł 3500 zł. Dzięki temu za kwotę 17500 zł zakupiliśmy we wrześniu 2018 roku 6 projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych.
Zobacz więcej

eTwinning

ŻOREK wraz z innymi europejskimi szkołami realizuje międzynarodowe projekty online. Podczas realizacji zadań nasi uczniowie porozumiewają się z partnerami projektu w języku angielskim. Wykorzystujemy komputery, Internet, tworzymy filmy, prezentacje, korzystamy z różnych aplikacji i narzędzi TIK. Tematyka projektów jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Przykłady zrealizowanych projektów: Young Scientists – rok szkolny 2014/2015, Sierpiński […]
Zobacz więcej

Destination Imagination

To program edukacyjny rozwijający kreatywność wśród dzieci i młodzieży, uczący pracy metodą projektu. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. ŻOREK wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr […]
Zobacz więcej

#MegaMisja 2020

Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Dzieci poprzez różne ciekawe zadania, wraz z Psotnikami uczą się jak być bezpiecznymi w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych technologii. Honorowym Ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke, autor popularnych książek dla dzieci. Za realizację kolejnych zajęć uczniowie otrzymują nagrody: tablety, gry, książki i inne materiały.
Zobacz więcej

#Superkoderzy 2019

10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i wielka lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzięki wygranej w #Superkoderach szkoła otrzymała grant na […]
Zobacz więcej

Zielona Pracownia 2020

Pracownia przyrodnicza “Laboratorium przyrody” sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to jedna z 58 pracowni utworzonych w placówkach oświatowych województwa śląskiego w ramach projektu “Zielona pracownia 2020”. Nasza szkoła pozyskała z WFOŚiGW dwa granty w łącznej wysokości 37 500 zł. Laboratorium Przyrody nawiązuje do otoczenia lasu oraz natury. W […]
Zobacz więcej

Open PTech – Fundacja Szkoła z Klasą i IBM Polska 2021/2022

Kampania społeczna promująca właściwe zachowania w sieci, której koordynatorkami są wicedyrektorki Izabela Pendziałek i Ilona Bielska-Papież. Etapy projektu: przeprowadzenie badań sondażowych przez uczniów projektu w zakresie najpopularniejszej w naszej szkole aplikacji społecznościowej, podjęcie decyzji o tym, że skupimy się na aplikacji TikTok, warsztaty z ekspertem zajmującym się na co dzień wizerunkiem w sieci, nagranie krótkiego […]
Zobacz więcej

Asy Internetu – Fundacja Szkoła z Klasą 2020/2021

Celem projektu było wzmacnianie w nastolatkach wartości, które pomogą im uniknąć zagrożeń w sieci. Składał się on z kilku etapów: szkolenie w Siemianowicach Śląskich (zapoznanie się z metodą Design Thinking i założeniami programu Asy Internetu), konferencja „Matematyka bez Granic” w Warszawie (podpatrzenie w jaki sposób wykorzystywana jest metoda Design Thinking w praktyce, na przykładzie doświadczeń […]
Zobacz więcej

#Superkoderzy 2022/2023

10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i cenna lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzięki wygranej w #Superkoderach szkoła otrzymała grant na […]
Zobacz więcej

mPotęga – mBank “Z Banachem w Kawiarni Szkockiej” 2022/2023

Dzięki grantowi fundacji mBanku w pracowni matematycznej powstał escape room inspirowany postacią Stefana Banacha, genialnego matematyka-samouka. Uczestnicy pokoju zabaw dzięki zaaranżowanej na tej cel przestrzeni przenoszą się do przedwojennego Lwowa i rozwiązując ukryte zagadki z użyciem lampy UV, kodów, tajemnych skrytek ćwiczą różne działy matematyczne i usprawniają umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w grupie. Organizatorkami […]
Zobacz więcej

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest Fun -tastyczny” 2023/2024

Jego celem jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.
Zobacz więcej

BohaterON 2022/2023, 2023/2024

Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna.
Zobacz więcej

Innowacja pedagogiczna”Młodzi detektywi na tropach historii” 2023/2024

Polega na przeprowadzeniu raz w miesiącu lekcji historii związanej z jakąś tajemnicą lub zagadką. Ma na celu rozbudzenie wyobraźni, ćwiczenie dedukcji oraz zainteresowanie uczniów przeszłością.
Zobacz więcej

Piękna nasza Polska cała” 2023/2024

Wymiana pocztówkowa ze szkołami z całej Polski, tworzenie mapy Polski z pocztówek z uczniami kl.5
Zobacz więcej

#SuperKoderzy 2023/2024

Ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Nasza szkoła realizuje ścieżkę “Odkrywcy świata”, w ramach której uczniowie pod czujnym okiem opiekunów będą badać zjawiska atmosferyczne i analizować pomiary poprzez kodowanie w języku Scratch.
Zobacz więcej

Kraina Teatru 2023/2024

Innowacja Pedagogiczna dedykowana Grupie Teatralnej “Niemożliwi” to projekt zapewniający interaktywne podejście do teatru, rozwijające kreatywność i umiejętności artystyczne w harmonii z procesem edukacyjnym. Projekt umożliwia odkrywanie różnorodnych form teatralnych oraz budowania relacji społecznych poprzez wspólne tworzenie i wystawianie spektakli.
Zobacz więcej

Powstańcy ‘44 Pamiętamy 2023/2024

Celem tego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest: rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych, uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie, realizacja podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych.W wybranych klasach na lekcjach języka polskiego i historii realizowane są treści określone w regulaminie w oparciu o różnorodne metody TIK, metodę projektu i […]
Zobacz więcej

Lekcje z klasą

Co roku chętnie bierzemy udział w interesujących projektach Uniwersytetu Dzieci. Projekty te rozwijają nie tylko kompetencje społeczne i emocjonalne wśród dzieci i młodzieży, ale również postawę przedsiębiorczą i umiejętność współpracy przy projektach. Lekcje wzmacniają samoświadomość, kreatywne i innowacyjne myślenie, empatię, wrażliwość na różne obszary życia społecznego. Dzięki nim uczniowie uczą się rozpoznawać emocje i radzić […]
Zobacz więcej

Innowacja pedagogiczna “Z dysleksją na ty”

Skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W ramach innowacji wykorzystujemy ćwiczenia logopedyczne, ortograficzne, doskonalące zmysły słuchu, wzroku, sprawność manualną. Celem zajęć jest wsparcie uczniów w osiąganiu sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz zapobieganie specyficznym trudnościom w nabywaniu przez nich umiejętności czytania, pisania i liczenia.
Zobacz więcej

Święto Liczby Pi

14 marca ŻOREK bierze udział w obchodach święta liczby pi. Nasi uczniowie poznają jej tajniki uczestnicząc w ciekawych zajęciach organizowanych przez matematyków z naszej szkoły oraz inicjatywach poza nią np. na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zobacz więcej

World Multiplication Table Day

Co roku w pierwszy piątek października nasza szkoła bierze udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Święto jest okazją nie tylko do utrwalania mnożenia wśród najmłodszych uczniów, ale również do wspólnej zabawy i popularyzacji matematyki.
Zobacz więcej

Libratus

W każdym roku szkolnym bierzemy udział w konkursach miejskich oraz ogólnopolskich m.in. Miejski Konkurs Wiedzy o Żorach, konkurs poezji i prozy patriotycznej oraz w licznych konkursach plastycznych.
Zobacz więcej

Wielka Liga Czytelników

W każdym roku szkolnym bierzemy udział w konkursach miejskich oraz ogólnopolskich m.in. Miejski Konkurs Wiedzy o Żorach, konkurs poezji i prozy patriotycznej oraz w licznych konkursach plastycznych.
Zobacz więcej