British Council

British Council

2020-07-21

Współpracujemy z prestiżową organizacją British Council. Dzięki temu mamy dodatkowe wsparcie metodyczne nauczania języka angielskiego, które pozwala przygotować naszych uczniów do egzaminów Cambridge a w przyszłości do egzaminu IELTS.

Egzaminy te dają przewagę w zdobywaniu dobrego wykształcenia. Wiele szkół nagradza ich posiadaczy dodatkowymi punktami w czasie rekrutacji. Przeszło 9 tys. instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 140 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Egzamin Cambridge jest przepustką do pracy i studiów w języku angielskim w takich krajach jak Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, czy w Unii Europejskiej.

Piszemy listy do chorych dzieci - program który działa w Polsce już od 2009 roku i polega na wysyłaniu tradycyjnych listów do ciężko chorych dzieci. Na stronie internetowej akcji, znajdują
Zobacz więcej
Holistyczne podejście do nauki angielskiego. Co robimy? uczymy się historii, geografi, czytamy literaturę anglojęzyczną, zdobywamy wiedzę o kulturze, rozmawiamy o współczesnym życiu krajów anglojęzycznych. Marzycielska Poczta Piszemy listy do chorych
Zobacz więcej
Finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Marzycielska Poczta Piszemy listy do chorych dzieci - program który działa w Polsce już od 2009
Zobacz więcej