mgr Anna Grzonka

nauczyciel

mgr Anna Grzonka

matematyka

WYKSZTAŁCENIE
Nauczycielka matematyki, specjalistka z dziedziny finansów.
Pomysłodawca i koordynator licznych projektów z dziedziny edukacji ekonomicznej.

SZKOLENIA
Certyfikat English for Business.