mgr Dominika Brzezinka

nauczycielka

mgr Dominika Brzezinka

dyrektor

WYKSZTAŁCENIE
Executive MBA, studia magisterskie na wydziale etnologii i nauk o edukacji, przygotowanie pedagogiczne, podyplomowe studia z zakresu wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

KURSY I SZKOLENIA
kurs “Finanse w placówce niepublicznej. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz kontrola ich wykorzystania”, 2019
szkolenie “Jak prawidłowo przeprowadzić roczne rozliczenie dotacji w niepublicznej placówce oświatowej, aby zabezpieczyć interesy placówki”, 2019
warsztaty z Katarzyną Wnęk-Joniec “Nie przydeptuj małych skrzydeł”, 2019
warsztaty “Praca z uczniem zdolnym”, 2016
seminarium „Zasady udzielania dotacji oświatowych prywatnym szkołom i przedszkolom”, 2013
kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, 2011
szkolenie „Polityka szkoleniowa firmy”, 2010
szkolenie „Skuteczna promocja miarą sukcesu”, 2010
szkolenie „Psychologiczne aspekty oceniania pracowników”, 2010
certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, https://www.i-l-m.com/, 2010
szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”, 2008
szkolenie „Zarządzanie rozwojem firmy. Działalność gospodarcza w UE”, 2008
szkolenie „Systemy zarządzania dla MMŚP”, 2007
szkolenie „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością”, 2007
szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz finansami, 2007

KONFERENCJE
Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, Warszawa 2018
Kongres dyrektorów placówek niepublicznych, Warszawa 2017
Psychologia dziecięca, Żory 2016
Interaktywna edukacja, Sosnowiec 2015
Edu IT. Nowe technologie w edukacji, Gliwice 2015
Kongres Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Warszawa 2015
Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2015
Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2014
Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2013
„Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
„Aktywne kobiety w biznesie”, Katowice 2010