Izabela Pendziałek

2023.10.26

Z wykształcenia matematyk i polonista. Absolwentka z wyróżnieniem dziennych studiów na kierunkach filologia polska (komunikacja społeczna) oraz matematyka (modelowanie matematyczne) Uniwersytetu Śląskiego. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Koordynatorka licznych projektów: Open P-TECH IBM, mPotęga, #Superkoderzy, Asy Internetu, Wzór na ścisłe, Zielona Pracownia, Aktywna Tablica. Choć na co dzień zajmuje się zarządzaniem szkołą, jej zainteresowania zawodowe związane są z ocenianiem kształtującym, neurodydaktyką i nowoczesnymi metodami pracy z uczniem. Warsztat rozwija na licznych szkoleniach. Opiekuje się uczniami uzdolnionymi matematycznie w ramach Indywidualnego Programu Nauki dbając z sukcesami o ich rozwój (llaureat Olimpiady Matematycznej Juniorów, laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i innych wojewódzkich oraz powiatowych konkursów). Prowadzi koło matematyczne, na którym ukazuje uczniom tajniki królowej nauk i zachęca ich do jej zgłębiania. Z pasją uczy etyki, przybliżając uczniom różnorodność i problemy współczesnego świata. Wolny czas poświęca rodzinie, podróżom, literaturze i nauce języków obcych.

Ostatnio dodane:

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.
udostępnij.