najlepszy start w przyszłość.

Od lat cieszymy się najlepszymi wynikami egzaminu ósmoklasisty w mieście*. Wynika to nie tylko z doświadczenia i kompetencji naszych nauczycieli, ale także z doskonałego zaplecza dydaktycznego i rozszerzonej liczby godzin z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie klas 1-3 mają język angielski sześć razy w tygodniu, zaś klas 4-8 pięć razy (w tym raz w tygodniu z native speakerem). Matematykę realizujemy w wymiarze 5 godzin tygodniowo w klasach 4-7 i 6 godzin w klasie 8 (o 2 godziny tygodniowo więcej niż w szkołach publicznych). W klasach 7-8 wprowadziliśmy również dodatkową godzinę języka polskiego, aby doskonalić umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi. Nasi uczniowie rozwijają swój potencjał nie tylko podczas obowiązkowych zajęć, ale również na kołach przygotowujących do egzaminu FCE, KET, PET, spotkaniach z matematyką oraz zajęciach w ramach Indywidualnego Programu Nauki z Matematyki. Wśród naszych absolwentów mamy laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z matematyki i fizyki oraz laureata Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz wielu innych wojewódzkich i powiatowych konkursów.

dbamy o Twoje dziecko.

Tworzymy komfortowe warunki dla Twojego dziecka – maksymalnie 17-osobowe klasy sprawiają, że nikt nie jest anonimowy oraz jednakowy. Nauczyciele mają czas na to, by każdemu poświęcić uwagę. Lekcje zaczynamy o godzinie 8:00 a czas po lekcjach wypełniamy zajęciami dodatkowymi tak, aby Twoje dziecko miało szansę na rozwój na miarę jego potrzeb i zainteresowań. Dbamy o bezpieczeństwo. W naszej szkole panuje rodzinna i kameralna atmosfera, bo wszyscy się znamy i do każdego podchodzimy indywidualnie. Świetlica szkolna otwarta jest do 18:30, co pozwala lepiej dopasować się do potrzeb rodziców.

* Wyniki egzaminu w poszczególnych szkołach województwa śląskiego dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/03/19/wyniki-e8/