Czesne

Opłaty 2018/2019

Czesne wynosi 440 zł i jest płatne przez 10 miesięcy w roku (wrzesień - czerwiec)

Opłata obejmuje wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe

Jednorazowa opłata wpisowa, dokonywana przy podpisaniu umowy wynosi 400 zł

* w przypadku już zawartej umowy ze szkołą, obowiązuje stawka czesnego określona w umowie

 

Zniżki:

- w przypadku rodzeństwa, czesne za drugie dziecko – 20%

- absolwenci przedszkola Wesołe Krasnoludki, wpisowe: 0 zł

- rodzeństwo uczniów szkoły podstawowej ŻOREK, wpisowe: 0 zł

- płatność z góry za: 3 miesiące 3% rabatu, 5 mies. 5% rabatu, 10 mies. 10% rabatu

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza