Lepsza szkoła

Lepsza Szkoła - program realizowany od klasy 4-tej.

Cele programu:

  • diagnozy z matematyki w klasach 4-6, któe są narzędziem do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej i porównywania z wynikami w całej Polsce
  • Sesje z plusem i Wielki Egzamin to narzędzia do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki i polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
  • kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza