UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

 • emisja głosu/retoryka; czyli sztuka pięknego mówienia
  edukacja ekonomiczna; celem zajęć jest rozbudzanie przedsiębiorczości oraz kształtowanie nawyków racjonalnego kształtowania swojej przyszłości finansowej
 • edukacja międzykulturowa; przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie w tym nauki i pracy w międzynarodowym środowisku
 • edukacja prawna; zajęcia służące podnoszeniu świadomości prawnej, nabywania umiejętności stosowania prawa w praktyce, oraz rozwijaniu kompetencji potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim zgodnie z obowiązującymi normami
 • koło teatralne; zajęcia bardzo lubiane przez dzieci, jednocześnie uczą jak poradzić sobie z tremą która towarzyszy występom publicznym
 • koło dziennikarskie; podczas zajęć uczniowie wprawiają się w pisaniu, przeprowadzają wywiady, poznają zasady etyki dziennikarskiej
 • etykieta/savoir vivre; zajęcia te kreują poprawne zachowania w grupach rówieśniczych, rozbudzają świadomość istnienia elit towarzyskich, zawodowych, politycznych i społecznych, przybliżają zasady kodeksu towarzyskiego współczesnego Europejczyka a także różnic kulturowych i religijnych na innych kontynentach i co równie ważne - uświadomiają młodym ludziom potrzebę „podnoszenia poprzeczki” samemu sobie

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Współpracujemy z...

 • Miejski Ośrodek Kultury - imprezy kulturalne
 • Akademia Nauki i Rozwoju - robotyka
 • Szkoła językowa Right Now - native speakers
 • Vita Sport - squash
 • Księgarnia Matras - biblioteka szkolna
 • Szlachetna Paczka