NAUKI ŚCISŁE

Matematyka – realizowana jest w trybie innowacji pedagogicznej pod nadzorem profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, co pozwala na rozwijanie w uczniach kreatywności i logicznego myślenia oraz talentu matematycznego, w przeciwieństwie do lekcji prowadzonych metodą tradycyjną.

Robotyka, inaczej nauka programowania robotów z wykorzystaniem klocków Lego i komputerów.  Podobne zajęcia prowadzone są także na uczelniach na wydziałach informatyki. Zajęcia prowadzą dla nas RoboKids

Film 1

Film 2

Zajęcia komputerowe, podczas zajęć każdy uczeń dysponuje własnym laptopem z dostępem do internetu. Szkoła bierze udział w programie "Cyfrowa wyprawka". Jego celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z dostępu do sieci, oraz nauka świadomego korzystania z nowych technologii.

Programowanie: zajęcia prowadzone w ramach projektu Samsung  "Mistrzowie kodowania". Uczniowie zgłębiają tajniki kodowania, z wykorzystaniem programu Scratch.

Grafika komputerowa: nauka obsługi programów graficznych i wykorzystywania tych projektów do różnych celów.

Information and communication technologies - zajęcia przygotowują uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Uczniowie korzystają z programów i aplikacji o charakterze edukacyjnym, np. programów do tworzenia filmów, blogów, aplikacji wspierających proces uczenia się. 

Kółko matematyczno - logiczne, skierowane do zdolnych matematycznie uczniów klas 2 i 3, przygotowywanie do udziału w konkursach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej i logicznego myślenia.

Szachy - z badań naukowych wnika że dzieci grające w szachy osiągają lepsze wyniki w nauce, szczególnie dotyczy to języków obcych, czytania i matematyki.

 

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza