Podstawa prawna działania

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK, o 8-mio letnim cyklu kształcenia, działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w Żorach.

Posiadamy uprawnienia placówki publicznej, co oznacza m.in. że świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły są tak samo ważne jak dokumenty wydane przez szkołę publiczną. 

 

statut

 

 

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza