mgr Marcelina Cebula

 • nauczyciel mianowany

STUDIA

 • magisterskie studia o specjalności teologia nauczycielska
 • podyplomowe studia: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, z elementami tańca
 • podyplomowe studia: oligofrenopedagogika

KURSY I SZKOLENIA

 • warsztaty "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu", 2018
 • szkolenie "Zaburzenia neurorozwojowe Autyzmu. Zespół Aspergera", 2018
 • warsztaty "Młodzi Na Progu", 2018
 • warsztaty "Nauczyciel w sieci: możliwości i zagrożenia komunikacji za pomocą internetu", 2016
 • szkolenie "Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole - modele oddziaływań wychowawczych i korygujących", 2016
 • szkolenie "Pomóc uczniowie, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne sytuacje uczniów", 2016
 • szkolenie "Odpowiedzialność prawna naczycieli", 2016
 • warsztaty "Skutecznie do celu - ćwiczenia usprawniające komunikację interpersonalną", 2015
 • Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, sprawiającym problemy wychowawcze, 2015
 • Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, na mianowanego, 2015
 • Specjalne metody na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w trudnościami w nauce, 2015
 • Zwyczajni - niezwyczajni, rozwój zawodowy nauczyciela w XXI w., 2015

KONFERENCJE

 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora, według nowych przepisów prawa oświatowego, 2018
 • "Wypalenie duchowe katechety", 2018
 • Organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności nauczycieli, 2017
 • Szkolenie z zakresu psychologii dziecięcej, 2016

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza