mgr Ilona Bielska – Papież

 • nauczyciel mianowany

STUDIA

 • podyplomowe studia w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • magisterskie studia pedagogiczne
 • organizacja i zarządzanie oświatą

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs "Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole", 2019
 • szkolenie „Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, 
  do podnoszenia jakości pracy szkoły”, 2017
 • szkolenie „Dostosowywanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania”, 2017
 • seminarium „Profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy”, 2017
 • kurs "Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną", 2017
 • warsztaty "Kartki świąteczne", 2016
 • szkolenie "Spotkanie z metodykami", 2016
 • warszkolenie "Tydzień z e-learning", 2016 
 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • warsztaty "Polskie poznawanie świata", 2016
 • warsztaty "Więcej rozumiem - mądrzej kocham", 2016
 • szkolenie "Tydzień z eXeLearning", 2016
 • kurs "Efektywne metody nauczania - tworzenie i realizacja", 2016
 • warsztaty "Dotknąć, poczuć, zrozumieć - praktyczne formy realizacji treści przyrodniczych", 2016
 • szkolenie "Przepisy prawa oświatowego wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu i szkole", 2016
 • szkolenie "Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole - modele oddziaływań wychowawczych i korygujących", 2016
 • szkolenie "Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej", 2016
 • warsztaty "Nie wiesz, że umiesz", 2015
 • szkolenie "NIE dla papierowej matematyki", 2015
 • szkolenie "Efektywna ewaluacja w praktyce", 2015
 • szkolenie "Organizacja zajęć, imprez, wycieczek w świetle nowych przepisów prawa", 2015
 • warsztaty "Ocenianie w Europie", 2014
 • szkolenie "Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?", 2014
 • szkolenie „Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych”, 2013
 • ognisko muzyczne, klasa gitary klasycznej, 2012
 • warsztat doskonalący „Sposoby wykonywania ozdób z filcu.”, 2012
 • szkolenie „Nowoczesne technologie w edukacji przedszkolnej”, 2012
 • szkolenie "Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji", 2012
 • szkolenie „Zarządzanie zmianą – miękkie aspekty zarządzania projektami”, 2011
 • warsztaty metodyczne „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 2011
 • szkolenie „Prezent na Dzień Matki”, 2010
 • szkolenie „Systemy zarządzania jakością w placówkach oświatowych”, 2010
 • warsztaty „Wykorzystanie zimowych motywów w technice IRIS FOLDING”, 2010
 • szkolenie „Gry matematyczne w świetle nowej podstawy programowej”, 2010
 • szkolenie „Pojęcia matematyczne wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, Institute of Leadership & Management, 2010
 • warsztaty „Zadania nauczyciela w kontekście nowej podstawy programowej”, 2010
 • warsztaty metodyczne „Diagnoza dziecka przedszkolnego”, 2009
 • szkolenie „Wstępna stymulacja logopedyczna dla nauczycieli przedszkoli”, 2009
 • przygotowanie logopedyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi, 2009 

KONFERENCJE

 • Śląski Kongres Oświaty, Katowice 2015
 • Śląski Kongres Oświaty, katowice 2014
 • Edu IT. Nowe technologie w edukacji, Gliwice, 2015
 • "3 wymiar w edukacji", Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 2015
 • Praktyczny wymiar holistycznej logopedii, Jastrzębie Zdrój 2015
 • Matematyka pod lupą - proste sposoby na niełatwe zadania, Rybnik 2015
 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Sukces przedszkola – o sile nauczyciela wychowania przedszkolnego” Ogólnopolskie Forum Edukacyjne, Kraków 2011

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA

 • Publikacja tekstu "Ujarzmianie piktogramów" w piśmie dla nauczycieli szkół podstawowych "Dobra szkoła", 2016
 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla nauczycieli, „Pasje naszych dzieci”, Przedszkole nr 16 w Żorach, 2012
 • odznaka za projekt eTwinning „I am…”, 2011
 • wyróżnienie za interesujący scenariusz zajęć ekologicznych dla dzieci, pt. „Cztery żywioły – ziemia”, Żorskie Centrum Regionalne, 2011
 • odznaka za projekt eTwinning „Sunflowers”, 2010
 • odznaka za projekt eTwinning „Christmas traditions”, 2010
 • nagroda książkowa w konkursie „Miesiąc z życia nauczyciela”, 2010
 • III miejsce w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr, 2010
 • I miejsce w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci, pt. „Cztery żywioły – powietrze”, Urząd Miasta w Żorach, 2010
 • współautorka programu dydaktycznego „”Będę czytać, będę pisać”” dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej, 2010
 • I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Fascynujące zabawy przedszkolaków”, Przedszkole w Bukownie, 2010
 • I  miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Magiczne miejsce przedszkolaka”, Miejskie Przedszkole w Bukownie, 2010

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza