mgr Dominika Brzezinka

STUDIA

 • ukończone studia Executive MBA
 • magisterskie studia na wydziale etnologii i nauk o edukacji

KURSY I SZKOLENIA

 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • seminarium „Zasady udzielania dotacji oświatowych prywatnym szkołom i przedszkolom”, 2013
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, 2011
 • szkolenie „Polityka szkoleniowa firmy”, 2010
 • szkolenie „Skuteczna promocja miarą sukcesu”, 2010
 • szkolenie „Psychologiczne aspekty oceniania pracowników”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, https://www.i-l-m.com/, 2010
 • szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”, 2008
 • szkolenie „Zarządzanie rozwojem firmy. Działalność gospodarcza w UE”, 2008
 • szkolenie „Systemy zarządzania dla MMŚP”, 2007
 • szkolenie „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością”, 2007
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz finansami, 2007

KONFERENCJE

 • Interaktywna edukacja, Sosnowiec 2015
 • Edu IT. Nowe technologie w edukacji, Gliwice 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2014
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2013
 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Aktywne kobiety w biznesie”, Katowice 2010

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Współpracujemy z...

 • Miejski Ośrodek Kultury - imprezy kulturalne
 • Akademia Nauki i Rozwoju - robotyka
 • Szkoła językowa Right Now - native speakers
 • Vita Sport - squash
 • Księgarnia Matras - biblioteka szkolna
 • Szlachetna Paczka