mgr Dominika Brzezinka

STUDIA

 • ukończone studia Executive MBA
 • magisterskie studia na wydziale etnologii i nauk o edukacji
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • w trakcie studiów z zakresu wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem Aspergera

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs "Finanse w placówce niepublicznej w roku 2018. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz kontrola ich wykorzystania", 2019
 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • seminarium „Zasady udzielania dotacji oświatowych prywatnym szkołom i przedszkolom”, 2013
 • szkolenie „Polityka szkoleniowa firmy”, 2010
 • szkolenie „Skuteczna promocja miarą sukcesu”, 2010
 • szkolenie „Psychologiczne aspekty oceniania pracowników”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, https://www.i-l-m.com/, 2010
 • szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”, 2008
 • szkolenie „Zarządzanie rozwojem firmy. Działalność gospodarcza w UE”, 2008
 • szkolenie „Systemy zarządzania dla MMŚP”, 2007
 • szkolenie „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością”, 2007
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz finansami, 2007

KONFERENCJE

 • Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, Warszawa 2018
 • Kongres "Placówki Niepubliczne w obliczu reformy edukacji", Warszawa 2017
 • Psychologia dziecięca, Żory 2016
 • Kongres Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Warszawa 2015
 • Interaktywna edukacja, Sosnowiec 2015
 • Edu IT. Nowe technologie w edukacji, Gliwice 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2014
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2013
 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Aktywne kobiety w biznesie”, Katowice 2010

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza