Zwyczajni - niezwyczajni

Projekt ma służyć wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Ma również rozwijać poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy nt. niepełnosprawności oraz uczyć  tolerancji wobec odmienności zjawisk społecznych i codziennych sytuacji życiowych. 


Harmonogram realizacji zadań:

  • październik - klasa 1 prezentacja prac plastycznych pt.: "Niepełnosprawność w oczach dziecka"
  • listopad - klasa 2 przygotowanie przedstawienia z morałem, na wybrany temat dotykający problemu niepełnosprawności 
  • grudzień - klasa 3 przygotowanie gazetkę z okazji Dnia Niepełnosprawności
  • II semestr - klasy 4, 5 i 6 przygotują prezentację multimedialną podsumowującą wszystkie działania.

 

W przedsięwzięciu przewidziane jest również wyjście uczniów do szkoły specjalnej, spotkanie z osobą niepełnosprawną oraz prezentacja filmu pt.: "Mój biegun".

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza