doktorant Dariusz Kozik

STUDIA

 • doktoranckie studia Advanced methods in biotechnology and biodiversity
 • magisterskie studia na kierunku biologia

KURSY I SZKOLENIA

 • szkolenie "Zastosowanie makrolitów w ocenie wód płynących", 2017

KONFERENCJE

 • Odnowienie drzewostanu - naturalne i sztuczne? Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników, Wrocław, 2017
 • Interdyscyplinarna Knferencja Naukowa TYGIEL, Lublin, 2017
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Oleśnica, 2016
 • Seventh Meeting of PhD students in Plant Ecology and Botany, Węgry, 2016
 • Próba określenia trwałośći składu florystycznego siedlisk zalewowych w dolinie Soły, Wrocław 2016
 • Dolina rzeczna - hipermarket tematów badawczych, Wrocław, 2016
 • 44 Seminarium Białowieskie "Eksperyment w badaniach nad roślinnością", Białowieża, 2015

PUBLIKACJE

 • "Odnowienie drzewostanu warunkiem trwania lasu." Przyroda Polska: 32-33
 • "An organic farming in Poland. Success or failure?", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy 5: 81-88
 • "Dzikie wysypiska śmieci jako źródło obcych gatunków w dolinach rzek", cz.1 i 1, Przyroda Polska: 18-19, 28-29
 • "Interdyscyplinarna współpraca specjalistów warunkiem racjonalnej ochrody najcenniejszych ekosystemów, na przykładzie doliny rzecznej", Wydawnictwo Naukowe TYGIEL: 34-46
 • Próba określenia trwałości składu florystycznego siedlisk zalewowych w dolinie Soły"

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza