dr Jadwiga Zawisza - Puchałka

STUDIA

  • studia doktoranckie na kierunku chemia (Politechnika Śląska)
  • przygotowanie pedagogiczne 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

Prace publikowane

1. Biophysical Chemistry

2. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,

3. Acta Biochemica Polonica

4. Bioorganic and Medicinal Chemistry

5. Journal of Chemistry

6. Chemistry & Biology Interface

Prace niepublikowane

1. Badania nad syntezą kompleksowych połączeń cukrów z flawonoidami, 2007

2. Likokoniugaty pochodne genisteiny – synteza i optymalizacja warunków reakcji, 2008

3. Glikozylacja estrów genisteiny, 2009

Zgłoszenie patentowe

1. Instytut Farmaceutyczny, „Preparaty farmaceutyczne zawierające pochodne izoflawonów i heksenoz o działaniu cytotoksycznym i antyproliferacyjnym” Zgłoszenie Patentowe P384578, Opubl. 31.08.2009

Konferencje

1 „Glikokoniugaty - nowy kierunek poszukiwań związków biologicznie aktywnych”, Gdańsk, 2006

2. „Synthesis of glycoconjugates, derivatives of genistein”, Konferencja Międzynarodowa: „Sugars as Renewable Materials for the Synthesis of Compounds of Biological Interest”, Klekotki 2006

3. Synteza glikokoniugatów, pochodnych genisteiny”, Ustroń 2007

4. „Glycoconjugates, derivatives of isoflavonoids. Synthesis and biological properties”, Niemcy 2007

5. „Glycoconjugates. Development of a new biologically active compounds”,Gliwice 2007

6. „Synthesis of glycoconjugates derivatives of flavonoids”, Szwecja, 2008

7. „Synthetic glyconomix for mining natural products as drug leads”, „ XIIth Gliwice Scientific Meetings 2008”, Gliwice

8. „Genistein derivatives and their biologicaly activity”, Gliwice, 2008

9. „Chemiczna glikozylacja jako strategia dywersyfikacji strukturalnej i funkcjonalnej związków naturalnych, prekursorów leków”, Gliwice

10. Glycoconjugative derivatives of genistein. Possible binding modes with biomolecular targets and evaluation of anti-tumor activity”, Warszawa 2009

11. “In vitro antiproliferative activity of a series of novel genistein glycoconjugates against human cancer cell lines”,Republika Czeska 2009

12.Genistein derivatives potentiate inhibition of cancer cells growth by irradiation”, Republika Czeska 2009

13. „Synthesis and antitumor potential of genistein glycoconjugates”, Łódź 2009

14. „Antitumor potential of nowel synthetic genistein glycoconjugates”, Gliwice 2009

15.„Synthesis of glycoconjugates, derivatives of flavonoids”, Zakopane 2010

16. „Glikokoniugaty pochodne genisteiny. Wpływ struktury cukru na aktywność biologiczną”, Gliwice 2010

Udział w szkoleniach

1. I Spotkanie panelowe pt.: “Chemia bioorganiczna”, Zakopane 2010

2. II Spotkanie panelowe pt.: “Chemia bioorganiczna”, Zakopane 2011

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza