mgr Karolina Stryczek

 • nauczyciel kontraktowy
 • statut nauczyciela w Wielkiej Brytanii

STUDIA

 • magisterskie studia filologia angielska

KURSY I SZKOLENIA

 • szkolenie "Nauka języka angelskiego poprzez metodę Direct Method", 2018
 • szkolenie "Dziecko w sieci - jak sprawić by było bezpieczne?", 2017
 • seminarium "Nowa podstawa programowa językó obcych - wrażanie i realizacja", 2017
 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • warsztaty "Lepiej rozumiem - mądrzej kocham", 2016
 • kurs pierwszej pomocy dla dzieci, Wielka Brytania, 2014
 • kurs przygotowujący do oceniania umiejętności czytania dzieci w szkole podstawowej, Wielka Brytania, 2013
 • kurs usprawniający naukę czytania dzieci w szkole podstawowej, Wielka Brytania, 2013
 • kurs "Let`s talk" usprawniania konwersacji i wypowiedzi dzieci w szkole podstawowej, Wielka Brytania, 2013
 • kurs bezpieczeństwa dzieci w szkole, 2013
 • szkolenie "Bezpieczne podnoszenie dzieci niepełnosprawnych", 2013
 • szkolenie "Ewaluacja wewnętrzna w szkole", 2010
 • kurs "Doskonalenie metodyki pracy w klasach od 1 do 3 w nauczaniu języka obcego", 2009
 • szkolenie "Programy profilaktyczne, przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii", 2008
 • szkolenie "Współpraca szkoły z rodzicami w świetle obowiązującego prawa", 2008
 • szkolenie "Diagnozowanie i rozwijanie umiejętności ucznia w kontekście badań jego osiągnięć", 2008
 • szkolenie "Certyfikat metodyczny dla nauczycieli gimnazjum", 2008

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza