mgr Izabela Pendziałek

 • nauczyciel kontraktowy
 • egzaminator egzaminu 8-klasisty z matematyki

STUDIA

 • filologia polska - studia magisterskie
 • licencjackie studia matematyczne w specjalności modelowanie matematyczne

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs "Tydzień z gamifikacją", 2018
 • szkolenie "Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego wg nowej podstawy programowej", 2017
 • szkolenie "Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze spe od 1 września 2017 r."
 • szkolenie "Jak rozpoznać ucznia z dysfunkcjami", 2017
 • szkolenie "Jak uatrakcyjnić lekcję bez używania kserokopiarki?", 2017
 • webinarium "

  Matematyka w Podstawówce, Matma Inaczej, pomysły na ciekawe lekcje" 2017

 •  

  webinarium "Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy według nowej podstawy programowej", 2017
 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • szkolenie "Ocenianie kształtujące w praktyce", 2016
 • szkolenie "Zachowania ryzykowne uczniów - dopalacze", 2016
 • warsztaty "Uczymy się na błędach", 2016
 • kurs "Jak mówić, aby Cię słuchali? Zasady skutecznej komunikacji.", 2016
 • szkolenie "Żeby im się chciało chcieć. Jak motywować uczniów?", 2015
 • pedagogiczny kurs kwalifikacyjny, 2013

KONFERENCJE

 • "Wdrażanie nowej podstawy programowej MATEMATYKA", 2017
 • "Wdrażanie nowej podstawy programowej język polski", 2017
 • "Nowe podejście do nauczania języka polskiego w klasie 4", 2017
 • "Szkoła ucząca się", 2016

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA

 • Kandydatka na egzaminatora Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego (OKE Jaworzno), 2018
 • Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowe Językoznawców, Uniwersytet Śląski, 2008-2010 
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 2004/2005

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza