mgr Ewelina Muszyńska - Jarczok

 • nauczyciel kontraktowy

STUDIA

 • podyplomowe studia pedagogiczne Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • mgr politologii w zakresie dziennikarstwa

KURSY I SZKOLENIA

 • szkolenie "Zajęcia terenowe na lekcjach przyrody", 2018
 • szkolenie "Zaburzenia neurorozwojowe Autyzmu. Zespół Aspergera", 2018
 • warsztaty "Praca z uczniem zdolnym", 2016
 • warsztaty "Więcej rozumiem - mądrzej kocham", 2016
 • Podstawy programowania w języku scratch, na poziomie szkoły podstawowej, 2015
 • szkolenie “Dziecko w świecie matematyki”, 2013
 • warsztaty "Kulturowy tygiel tradycji na śląsku", 2012
 • szkolenie "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej", 2012
 • warsztaty "Modyfikacja i pisanie programów własnych wg wymagań MEN", 2012
 • warsztaty metodyczne "Organizacja procesu rozwoju ucznia", 2011
 • szkolenie "Arteterapia pomocą w pracy z dzieckiem lękowym i agresywnym", 2011
 • warsztaty "Zajęcia domowe podczas jesiennych zimnych i ciemnych wieczorów. Robótki ręczne na śląsku", 2011
 • warsztaty "Tańce krajów Unii Europejskiej", 2010
 • szkolenie "Gry i zabawy matematyczne w świetle nowej podstawy programowej", 2010
 • szkolenie "Rozwijanie pojęć matematycznych wg metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wspomaganie rozwoju dzieci", 2010
 • warsztaty "Diagnoza dziecka przedszkolnego, 2009
 • szkolenie "Podstawy wstępnej stymulacji logopedycznej dla nauczycieli", 2009
 • warsztaty "Językowy obraz kultury Śląska - kontynuacja tradycji Wojciecha Korfantego", 2009
 • warsztaty "Parcie na szkło, czyli błyśnij przed kamerą", 2008

OSIĄGNIĘCIA

 • realizatorka projektu Eduscience “Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii eduscience
 • współautorka programu dydaktycznego “Będę czytać, będę pisać” dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej
 • współautorka programu edukacji przedszkolnej Nowe Wychowanie, opartego na pedagogice Célestin Freinet

KONFERENCJE

 • Przyroda dla człowieka. Człowiek dla przyrody. Konferencja naukowa, Chorzów 2018
 • Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii eduscience, Warszawa 2013
 • Europa bez granic. Comenius - partnerskie projekty szkół i przedszkoli, Rybnik 2009

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza